Her Gün 09:00-22:00


Güncel Sergiler

Kalıcı Koleksiyon

Bu tür koleksiyonlar bağış sözleşmesi imzalanarak alınmaktadır.

Araştırma/Eğitim Koleksiyonu

Bu tür koleksiyonlar eğitim programları, sergi, inceleme, araştırma ve ödenek için kullanılmaktadır. Bağışı kabul edilmekle birlikte Müze Miras Listesine kaydı yapılmakta ancak bu materyaller kalıcı koleksiyona katılmamaktadır.

Çoğaltılan Koleksiyon Ürünleri

Bu materyaller müzeye gelir sağlamak amacıyla ticaret ya da satış için kullanılmaktadır.