Her Gün 09:00-22:00


Başalan Araştırma

Görsel pratikler ile kamera dünyasının, fiziki ve dijital belge ve kaynaklarından oluşan arşivini kullanıcıların erişimine sunar.

Başalan İstanbul Kamera Müzesi koleksiyonları, günümüz kamera teknolojileri dönüşümünü detaylandıran yazılı ve görsel belge ve kaynakları mühendis ve sanatçıların hizmetine sunar.