Müze Açılış 10:00 | Kapanış 18:00 ** Pazartesi Kapalıdır.


Müze Misyon-Vizyonu

Misyon

Müzemiz, kamera ve aksesuarları ile bu konudaki yayın ve fotoğrafları koruma altına almak, fotoğraf tarihinde iz bırakan isimleri yeni nesillere tanıtmak, genç fotoğrafçıların eserlerini sergilemek, fotoğraf konusunda konferanslar, uluslararası nitelikte atölyeler, çocuk aktiviteleri düzenlemek, dünyada fotoğraf yayıncılığını takip  ederek konumuzla ilgili kitap, dergi, tez, araştırma, sergi kataloğu gibi basılı yayınlar ve elektronik yayınları kütüphanemize kazandırmak.

Vizyon

Müzemiz, antika kameraları, fotoğraf ile ilgili donanımları, eski ve yeni fotoğrafları, bu konuda yapılmış yayınları toplamak, korumak ve geleceğe taşımak, amacı ile kurulmuştur. Fotoğraf daima geçmişi gösterir. Fotoğraflar kişi ve ulus olarak görsel tarihimizi oluşturur. Kişisel fotoğraflardan yola çıkarak ulusumuz ve dünyamızın görsel tarihi oluşturulabilir.

Fotoğraf makinelerinin gelişmesi üzerinden teknolojinin gelişmesi izlenebilir. Müzemizin amaçlarından biri de bu gelişme hakkında fotoğraf meraklılarının bilgilenmesine yardımcı olmaktır.