Her Gün 09:00-22:00


Türkiye'nin en geniş koleksiyon müzesi

Türkiye'nin en geniş koleksiyon müzesi Başaaln istanbul kamera müzesi

Başalan İstanbul Kamera Müzesi, nitelik ve niceliği ile öne çıkan bir yapıya sahiptir. Öncelikle, önemli sayıda eseri bünyesinde barındırır. Müzede 900'ün üzerinde sanatçının 2500'ü aşkın eseri bulunmaktadır. Sayısal zenginlikten daha önemlisi, bu birikimin Türk koleksiyonu gelişimini yansıtacak nitelikte olmasıdır. Müze, Türk fotoğraf ve fotoğraf makinesinin önemli temsilcilerini içerir ve koleksiyonun önemli bir özelliği, Türk fotoğraf sanatının temel yapıtlarının kronolojik bir düzende sunulmasıdır. Başalan İstanbul Kamera Müzesi, Türk resim sanatının başlangıç yıllarından 1890'lara kadar uzanan bir zaman diliminde üretilmiş fotoğraf makinelerini içerir. Bu özelliğiyle, klasik fotoğraf sanatımızın tarihini yansıtan bir koleksiyon olma özelliğine sahiptir.