Her Gün 09:00-22:00


Aksesuar Koleksiyonu

Fotoğraf makinesinin başlangıcı Eski Çin ve Eski Yunan uygarlıklarına kadar uzanmaktadır. Günümüzde kullandığımız fotoğraf makineleri orta çağda ressamların kullandıkları karanlık kutuların; Latince adı ile “cameraobscura” ların geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştır.

MS 1021 yılında Arap fizikçi Ibn el Hayzem, yazdığı optik kitabında iğne deliği kamerayı inceleyip “cameraobscura”nın çalışma prensiplerini ortaya koymuştur. İlk “cameraobscura”lar taşınamayacak kadar büyüktü. Taşınabilecek büyüklükteki ilk kamerayı 1685 yılında Johan Zahn fotoğrafın bulunuşundan 150 yıl kadar önce geliştirilmiştir.

İlk kalıcı görüntü ise Judea bitümü denilen bir tür asfalt kaplı bir plaka ile Joseph Nicephore Niepce tarafından elde edilmiştir.

İlk başarılı fotoğraflar ise 1837 yılında Lois Daguerre tarafından gümüş kaplı bakır plakalar üzerine çekilmiş ve 1839 yılında bulucusunun verdiği adla Dagurretype olarak Fransız Akademisi tarafından tescil edilmiştir.

1840 yılında İngiliz William Henry FoxTalbot, callotype adını verdiği prosesi geliştirmiş ve ilk başarılı negatif ve pozitif görüntüleri elde etmiştir.

İlk esnek tabanlı filmleri ve hemen herkesin kullanabileceği makineleri ise Kodak Firmasına borçluyuz. 1888 yılında “siz düğmeye basın gerisini biz hallederiz” sloganı ile piyasaya çıkan ilk Kodak kameralar fotoğrafçılığı bir anda herkesin başarabileceği bir uğraş haline getirmiştir.

35 mm filmin popüler olmasını ise Leitz Firması'nın mühendislerinden Oscar Barnac’a borçluyuz. Onun tarafından geliştirilerek 1925 yılında piyasaya sürülen Leica kameralar bu film formatının popüler olmasını sağlamıştır. (Leica sözcüğü Firma sahibi Ernest Leitz’in soyadının ilk üç harfi camera sözcüğünün ilk iki harfinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.)

Refleks makinelerin gelişimi ise 1928 yılında ilk orta format çift objektifli refleks makinenin piyasaya çıkışı ile başlamış sayılabilir.

Tek objektifli refleks makine ise 1933 yılında Ihage firması tarafından Exakta markası ile üretilmiştir.

Polaroid kameraların ilki 1945 yılında Model 95 olarak piyasaya çıkmıştır.

CCD sensörlü ilk dijital fotoğraf makinesi Eastman Kodak Firması mühendislerinden Steven Sason tarafından 1975 yılında geliştirilmiştir.

İlk uygulamalar askeri ve bilimsel alanda yapılmıştır. Daha sonra tıp ve basın dijital fotoğraf kullanmaya başladı. 1990'ların ortalarından itibaren tüketiciler tarafından dijital fotoğraf makineleri kullanılmaya başlandı. 2000'li yılların başından itibaren film kullanımı hızla azaldı, 2010 yılından itibaren cep telefonlarının içine mutlaka bir dijital fotoğraf makinesi konmaya başladı…

"Koleksiyonlarımızı Görüntülemek İçin Tıklayınız.."